โครงการดวงตะวันสันติภาพ

 

เปิดรับสมัครโครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ ” เป็นโครงการจัดหา และฝึกฝนบัณฑิตที่แท้ ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุคคุณธรรมนำเศรษฐกิจ ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคนทั้งโลกรักการทำทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา     

 ผู้เข้าร่วมโครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ” จะได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แท้ของโลกได้แก่ เป็นผู้รักการปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ มีเป้าหมายชีวิตในการสั่งสมบุญ รักฝึกตัวตามหลัก 5 ห้องชีวิต ด้วยหลัก “สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพและตรงเวลา” เป็นผู้รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวโลก และรักการทำงานเป็นทีม จากนั้นจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษา และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดนและรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

               line-1                                                                                                          
 รวมวีดีโอ     กรอกข้อมูล ดูใบสมัครcenter