ข่าวโครงการ

                                                                   The Sun of peace                                                                                                                 Chance to change the world                                                                                                                      เปิดรับสมัครรุ่นที่ 8                                                                              ดวงตะวันสันติภาพ ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกนิสัย ฝึกภาษา เราคือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก

รับสมัคร รุ่นที่8

Uned-14itled-1ตักบาตร 31 ธค1_resizentitld-1            

             BroWPL07_2Fjpg i_new              BroWPL07_2Bjpg i_new

Untitled-1                                             awA4หน้า_ตักบาตรแมคโคร07jpg(2)

itled-1     

                                                                The Sun of peace                                                                                                                 Chance to change the world                                                                                                                        เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7.1                                                                  ดวงตะวันสันติภาพ ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกนิสัย ฝึกภาษา เราคือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก

poster8x10SOP7_1_02pdf                  เทโวd-1

A5ตักKS09F_pdf

                                                         ค่ายปิดเทอม ตุลาคม                                                                            โครงการ IE Camp (International Ethics Camp)                                                                                         ระหว่างวันที่ 11-21 ตุลาคม พ.ศ.2556

7853_422791164506664_1809965724_n                                       777d-1                                        A4หลัง11rjpg   

 

  โครงการจัดงานจุดโคมสันติภาพ world peace light จังหวัดอยุธยา

โครงการ จัดกิจกรรมที่อยุธยา เพื่อขยายสันติสุขภายใน จัดตั้งแต่วันที่ 17-24พย.2555

  

ทีมงานดวงตะวันสันติภาพ จัดกิจกรรมพานักศึกษาอินเตอร์ไป ปล่อยปลา จุดโคมประทีป                 และ ปฎิบัติธรรม ที่ อยุธยา

                                                              ทีมงานจัดลอยกระทงที่สถาบันดวงตะวันสันติภาพ

 

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ทีมงานโครงการดวงตะวันสันติภาพได้ช่วยกันจัดตักบาตรที่ สถาบันดวงตะวันสันติภาพ (สโมสรตะวันธรรม)

โครงการดวงตะวันสันติภาพ โดยพระ ดร.ปวิทัย  วชิรวิชฺโช จะจัดจุดโคม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่ สถาบันดวงตะวันสันติภาพ (สโมสรตะวันธรรม)

 

โครงการดวงตะวันสันติภาพ โดยพระ ดร.ปวิทัย วชิรวิชฺโช จัดตักบาตร-จุดโคม ที่ อยุธยา บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

และจัดพิธีลอยกระทง  ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2555  เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลาดังกล่าว   คลิ้กขยายที่รูปเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม