Author Archives: tsop

ข่าวใหม่น่าสนใจ

                                                                                        โครงการดวงตะวันสันติภาพ จัดตักบาตรพระวันแม่  777 รูป  วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่หมู่บ้านคลองหลวงเมืองใหม่ (บริเวณตลาดนัด ตลาดไท)  มีรถออกโถงช้าง 5:30 น.  ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานในวันดังกล่าว                        เจ้าหน้าที่ sun of peace จัดงานโคม อยุธยา ที่ วัดมงคลบพิตร ภาพงานจุดโคมสันติภาพที่อยุธยาเมื่อวันที่ 17 พย.2555  ที่ วัดมหาธาตุ เจ้าหน้าที่ดวงตะวันสันติภาพ จัดงานจุดโคม พุ ดอกไม้ไฟและ ลอยกระทงนานาชาติ ที่สถาบันดวงตะวันสันติภาพ เจ้าหน้าที่ดวงตะวันสันติภาพ จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวรวย เจ้าหน้าที่ดวงตะวันสันติภาพ จัดกิจกรรมพานักศึกษาอินเตอร์ไป ปล่อยปลา จุดโคมประทีป และ ปฎิบัติธรรม … Continue reading

Posted in ข่าวใหม่ | Leave a comment